Page 12 - Kav grup - Online Katalog
P. 12

CERRAHİ TEKNİK                                                   CERRAHİ TEKNİK
                                     1                            3
                                              5310
                                                                  5313

                                                                        Doğru Konum                      Yanlış Konum

                                                                                    Opsiyonel Teknik

                                                                      Dış rotasyonun 3º'si, epicondyles referans alınarak da elde edilebilir. Uygun dış
                                                                     rotasyon elde edildiğinde, Hizalama Kılavuzunu (5313) kondil üzerine oturuncaya
                                                                         kadar çakma aletiyle gönderin. En az bir distal kondil değinceye
                                                                       kadar bu işlemi yapın. Bu işlem uygun distal femoral kesiyi ayarlayacaktır.
         Ameliyat Öncesi Planlama             İlk femoral girişi yapmak için ilk başlama
                                 oyucusunu (5364) kullanın. Femurdaki patellar
      Bir açıölçer kullanarak ameliyat edilecek uzuvun      oyuğun ortasına bir delik açın (şek. 01),
      radyografi görüntüsünde, distal femurun kesim      İlk girişi hem ön / arka yönde hem de femur
     açısını ölçün. Bu açı, gövdenin mekanik ekseninin          ekseni ile hizalayın.                4                          5 5
            birleşiminden oluşur.                                                                        5316        5315
                                                                                                5317
       2                         5312
                                                                                    5313
          D              E
                                  3 O
          E              D
                                                                                              5313


                                                                   Anterior Femoral Kondiller Kesimi             Distal Femoral Kesim

                                                                   Anterior Femoral Kesme Kılavuzunu (5315)       Distal femoral Kesme Kılavuzunun ön
                                                                   Hizalama Kılavuzuna (5313) uyacak şekilde     yüzeyindeki pin deliklerinin iki veya üçün-
                                                                  ayarlayın. Kılavuz probu (5316) ön kondillere     den femurlara sabitlemek için tutma
                                                                  yakın distal femurun ön korteksine dokunma-     pinlerini yerleştirin.Universal çıkarıcı (5359)
           3º dış rotasyon ayarını yapmak için femoral hizalama kılavuzunu (5312) kullanın.              lıdır.Bu işlem, femoral korteksin ön yüzeyinde   kullanarak Hizalama Kılavuzunu çıkarın.Dis-
          "Sağ" veya "Sol" göstergelerini izleyerek doğru deliği seçtiğinizden emin olun, her               fazla kemik kaybı olasılığını azaltacaktır.Ön    tal femuru en distal kılavuz yuvasından
                kondilde bir delik açın. Femurda iki referans deliği olacaktır.                  femoral korteksi kesmek için salınımlı bir testere  kesin (Şek. 6). Bu yuva, femoral bileşenle
                         3 ° dış rotasyon (Şek. 2).                            (1.2 mm bıçak) kullanın (şek. 4). Kesim tamam-     değiştirilecek aynı miktarda kemiği
                                                                 landığında Anterior Femoral Kesim (5315).Hizala-    çıkarır.Kılavuzu çıkarmadan önce hem
                                                                  ma Kılavuzunu (5313) femur üzerinde bırakın     medial hem de lateral kondilleri kesin.
  12                                                                                                                 13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17