Page 14 - Kav grup - Online Katalog
P. 14

CERRAHİ TEKNİK                                                      CERRAHİ TEKNİK
      6  En Uzak Çentik                     7                             9                          10
                                                                                 5323                      5323             5317                                                                 Ölçümden belirlediğimiz Femoral kesi bloğunu      Kesi bloğunu daha da stabilize etmek için,
     1.) Kemik rezeksiyonunun doğru kalınlığı kesebilmesi için                5321             (5323) seçin.Üst çıkıntıyı anterior femoral kesimin    pinleri her iki taraftaki tırnaktan geçi-
       önceki adımdaHizalama Kılavuzunun (5313) medial                                  üzerine yerleştirin femur kesi bloğu femur üzerinde         rin.kılavuz (Şek.10)
        femoral kondil ile aynı hizada olması gerekir.                   5320                mediolateral olarak ortalayın.(Şek. 9).
       2.) En yakın yuvadan yapılan kesim fazladan 3,5 mm                                Femoral kesi bloğu, dört adede kadar kısa pinle ön
      kemik kesecektir. Bu yuva fleksiyon kontraktürü varsa                                taraftan sabitlenebilir.Bu pinleri göndermek için
       veya cerrahın başka nedenlerle fazla kesi yapmak                                       pin çakıcıyı(5314) kullanın.
            istemesi halinde kullanılabilir.
      3.) Distal femoral kesimin düzlüğünü düz bir aletle kon-
     trol edin. Eğer gerekliyse,distal femoral yüzeye tamamen
       düz ve dik olacak şekilde tekrar kesi işlemi yapın.


      8                                                           11                         12
                                                                          5323                                 5323
                                                                                 4º


         5322
                                                                                 3º

                                           5317    5319

                                                                               1º

                                                                         2º
                                   Fazladan kemik kesimini gerektiren durumlar.
     Uygun femoral kompenet boyunu belirleme           -Önemli fleksiyon kontraktürü olan bir diz;         Kesi bloğunun kemik rezeksiyonu sırasında        Patellar oyuk kesisi için kesi bloğunun
                                    - Valgus deformitesi ile ilişkili hipoplastik
                                         lateral femoral Kondil;            optimum stabiliteyi korumasına izin vermek için,      distal yüzündeki orta yuvayı kullanın.
     Distal femurun AP boyutunu ölçmek için Femoral        - Deneme kompanentler yerleştirildikten            Aşağıdaki sıralamayı izleyin. (Şek. 11):              (Şek. 12).
        AP Ölçümünü (femoral kompenent boy             sonra bağlarınuygun yumuşak doku                 1) Arka Kondiller kesisi
      ölçer)düzgün kesilmiş distal femur üzerine düz            sıkışıklığının fazlalığı .                  2) Arka çenfır kesisi
      olarak yerleştirin. Kılavuzun ayakları arka kondile                                        3) Ön Kondiller kesisi
           tam oturmalıdır. (Şek. 8).                                               4) Ön çenfır kesisi
  14                                                                    5) patellar oyuk kesisi                                  15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19