Page 13 - Kav grup - Online Katalog
P. 13

CERRAHİ TEKNİK              CERRAHİ TEKNİK
 1     3
 5310
       5313

            Doğru Konum                       Yanlış Konum

                        Opsiyonel Teknik

          Dış rotasyonun 3º'si, epicondyles referans alınarak da elde edilebilir. Uygun dış
          rotasyon elde edildiğinde, Hizalama Kılavuzunu (5313) kondil üzerine oturuncaya
              kadar çakma aletiyle gönderin. En az bir distal kondil değinceye
           kadar bu işlemi yapın. Bu işlem uygun distal femoral kesiyi ayarlayacaktır.
 Ameliyat Öncesi Planlama  İlk femoral girişi yapmak için ilk başlama
 oyucusunu (5364) kullanın. Femurdaki patellar
 Bir açıölçer kullanarak ameliyat edilecek uzuvun  oyuğun ortasına bir delik açın (şek. 01),
 radyografi görüntüsünde, distal femurun kesim  İlk girişi hem ön / arka yönde hem de femur
 açısını ölçün. Bu açı, gövdenin mekanik ekseninin  ekseni ile hizalayın. 4 5 5
 birleşiminden oluşur.             5316        5315
                                    5317
 2 5312
                         5313
 D E
 3 O
 E D
                                  5313


       Anterior Femoral Kondiller Kesimi             Distal Femoral Kesim

       Anterior Femoral Kesme Kılavuzunu (5315)       Distal femoral Kesme Kılavuzunun ön
       Hizalama Kılavuzuna (5313) uyacak şekilde     yüzeyindeki pin deliklerinin iki veya üçün-
       ayarlayın. Kılavuz probu (5316) ön kondillere     den femurlara sabitlemek için tutma
      yakın distal femurun ön korteksine dokunma-     pinlerini yerleştirin.Universal çıkarıcı (5359)
 3º dış rotasyon ayarını yapmak için femoral hizalama kılavuzunu (5312) kullanın.  lıdır.Bu işlem, femoral korteksin ön yüzeyinde  kullanarak Hizalama Kılavuzunu çıkarın.Dis-
 "Sağ" veya "Sol" göstergelerini izleyerek doğru deliği seçtiğinizden emin olun, her  fazla kemik kaybı olasılığını azaltacaktır.Ön  tal femuru en distal kılavuz yuvasından
 kondilde bir delik açın. Femurda iki referans deliği olacaktır. femoral korteksi kesmek için salınımlı bir testere  kesin (Şek. 6). Bu yuva, femoral bileşenle
 3 ° dış rotasyon (Şek. 2). (1.2 mm bıçak) kullanın (şek. 4). Kesim tamam- değiştirilecek aynı miktarda kemiği
      landığında Anterior Femoral Kesim (5315).Hizala-    çıkarır.Kılavuzu çıkarmadan önce hem
       ma Kılavuzunu (5313) femur üzerinde bırakın      medial hem de lateral kondilleri kesin.
 12                                                       13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18